Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti výrobkov a služieb na svetových trhoch vyžaduje zavedenie systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001 alebo 9002. Nevyhnutnou oblasťou prevencie pred nekvalitnou produkciou, elimináciou chýb a tým aj úsporou nákladov firmy je aj metrológia.

     Vývoj systému, ktorý Vám ponúkame, bol realizovaný v súlade so zákonom č. 505/1990 Zb. a v úzkej spolupráci so Štátnym metrologickým inšpektorátom v Brne a v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 1992 až do dnešného dňa prešiel mnohými zmenami. Či už legislatívne, až po súčasne platný zákon č. 142/2000 Zb. alebo užívateľsky, na základe požiadaviek a pripomienok z jeho praktického používania. O jeho kvalite svedčí už viac než 200 inštalácií v rôznych firmách na Slovesku a v Čechách podnikajúcich v rôznych odvetviach.

Čo Vám METROLÓG Win32 ponúka?

 • evidenciu a automatickú kontrolu platnosti overení resp. kalibrácií etalónov, určených, pracovných a orientačných meradiel, referenčných materiálov a indikačných prístrojov,
 • viacstupňové filtrovanie, čím sú požadované informácie prehľadné a ľahko dostupné,
 • okrem evidencie overení resp. kalibrácií aj evidenciu histórie meradla (ľahko zistíte, kto a kedy meradlo používal),
 • viacužívateľský prístup, ktorý umožňuje každému užívateľovi prístup k údajom s vlastným vstupným kódom a rôznou úrovňou možností ich úprav,
 • špeciálnou funkciou vytvorenie ľubovoľného výberu meradiel podľa Vašich požiadaviek (napr. podklady pre kalibračný kalendár),
 • prehľadné a kvalitné tlačové výstupy.

Aké sú požiadavky METROLÓG Win32?

 • operačný systém Win32 (Windows 95, 98, NT a vyššie),
 • procesor Pentium 166Mhz alebo kompatibilný,
 • 32 MB operačná pamäť,
 • cca 50 MB voľného miesta na disku (pri inštalácii cca 100 MB),
 • grafická karta s rozlíšením 800x600 a paletou 256 farieb,
 • CD ROM mechanika (pri inštalácii).

Aká je cena METROLÓG Win32?

 
 
cena
bez DPH
 1 licencia *) 658.00 €
 každá ďalšia licencia (25%) **) 164.50 €
 každá ďalšia pracovná stanica bez licencie ***) 16.50 €
 
 1 licencia pri počte evidovaných meradiel pod 1000 ks (zľava 25%) 493.50 €
 každá ďalšia licencia pri počte evidovaných meradiel pod 1000 ks (zľava 25%) 123.40 €
 každá ďalšia pracovná stanica bez licencie 16.50 €
 
 1 licencia pri počte evidovaných meradiel pod 500 ks (zľava 50%) 329.00 €
 každá ďalšia licencia pri počte evidovaných meradiel pod 500 ks (zľava 50%) 82.30 €
 každá ďalšia pracovná stanica bez licencie 16.50 €

*)   za jednu licenciu sa považuje pracovná stanica, z ktorej sa môžu modifikovať údaje
      (počet užívateľov na jednej pracovnej stanici pritom nie je obmedzený)
**)  pri väčšom množstve inštalácií cena dohodou
***) pracovná stanica, na ktorej sa údaje nebudú dať modifikovať, ale len čítať

     Systém je riešený ako client-server aplikácia pod databázovým SQL serverom. Je možné ho použiť ako lokálnu alebo sieťovú aplikáciu. Použitím tohoto systému sa výrazne zvýši bezpečnosť údajov a rýchlosť ich spracovania, o čom sa môžete presvedčiť na vlastné oči.

Keď sa presvedčíte, kúpite!

     Kontaktujte nás na uvedenej adrese, telefonicky, e-mailom, alebo vyplňte nasledujúci formulár a my Vám nainštalujeme demoverziu METROLÓG Win32 bezplatne!


  Názov firmy:   
  Meno, priezvisko, titul:     
  Ulica:   
  PSČ, Mesto:   
  Telefón, fax:   
  E-mail: