Naša firma, sídliaca už od svojho vzniku v roku 1992 v Žiline, sa špecializuje na tvorbu databázových aplikácií. Zameriavame sa hlavne na informačné, evidenčné a distribučné systémy, webové aplikácie, ale medzi naše úspešné projekty patrí aj komunikácia s rôznymi elektronickými zariadeniami (meracie prístroje, telefónne ústredne), či program na kalkuláciu objednávok pre firmy zaoberajúce sa tlačiarenskou činnosťou.

     Už od začiatku vzniku našej firmy je našim nosným projektom oblasť metrológie, konkrétne programový systém pre automatizáciu práce v metrologických laboratóriách a kalibračných strediskách MetrológWin32. Počas tohoto obdobia prešiel mnohými zmenami a rozšíreniami, ktoré z neho vybudovali silný nástroj pre evidenciu a kontrolu platnosti kalibrácií resp. overení meradiel.

     Ďalším významným projektom sa v posledných rokoch stali aj aplikácie založené na báze fuzzy technológie. Súčasným obchodným svetom rezonuje téma Customer Relationship Management s jeho typickými úlohami ako získavanie zákazníkov, analýza chovania zákazníkov a udržanie zákazníkov. Zákazník sa tak stal centrom pozornosti, viac ako kedykoľvek predtým. Výrazne sa podieľame na vývoji produktu OverStep, ktorý je založený na technológii známej pod názvom fuzzy cluster analysis.

     O tom, že internet sa stáva najrozšírenejším zdrojom informácií už niet pochýb. Mnoho ľudí vyhľadáva svoje obchodné kontakty práve touto cestou. Aby sa o Vás Váš zákazník dozvedel, aby ste ho zaujali a presvedčili, že Vy ste ten, s kým chce spolupracovať, potrebujete kvalitnú a presvedčivú Web prezentáciu. Pozrite si prezentácie našich spokojných zákazníkov a neváhajte nás kontaktovať.

Vitajte na našich stránkach.
Ing. Peter Kostelanský